Recycling en hergebruik in de bouwsector

Eerder al bespraken we ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid binnen de bouwsector en wat dit betekent voor de productie en toepassing van dakluiken. Deze keer zoomen we in op een andere trend binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en hoe deze zich manifesteert in de bouwsector, namelijk recycling en hergebruik.

Recycling is natuurlijk geen nieuw begrip en is bij iedereen bekend. Echter heeft men zich met recycling (in ieder geval binnen de bouwsector) altijd toegelegd op het recyclen van grondstoffen.
Daarna ging men zich richten op het inzetten van natuurlijke grondstoffen bij het vervaardigen van producten en materialen (ecologisch bouwen). Deze twee methoden worden nu gecombineerd met een derde: het omvormen van traditionele grondstoffen tot hoogwaardige materialen en producten die een zeer lange levensduur hebben en eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Dit totale pakket noemen we de circulaire economie:

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. 1

Belangrijk bij een circulair systeem is dat bij het ontwerp van producten al gekeken wordt naar het eind van de gebruiksfase van het product. Door deze demontabel aan te brengen kunnen materialen te zijner tijd eenvoudig worden gescheiden van elkaar. Daarnaast is het uitgangspunt niet puur recycling van grondstoffen, maar volledig producthergebruik en indien dat niet mogelijk is; het hergebruik van onderdelen. Bouw- en sloopafval was altijd al interessant voor recycling omdat ze een relatief hoog metaalgehalte heeft en daardoor een besparing kan opleveren ten opzichte van ertswinning. Dit zien we ook terug in de cijfers: ten minste 95% van het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt of gerecycled.

Circulair bouwen

Naast recycling zijn bouwmaterialen en bouwproducten ook zeer geschikt voor een circulair systeem zoals hierboven geschreven. Opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en fabrikanten zijn ook tot dit besef gekomen en we zien daarom steeds vaker dat fabrikanten gevraagd worden om producten die demontabel aangebracht kunnen worden in het bouwwerk. Dit zijn producten die na de gebruiksfase van het bouwwerk opnieuw gebruikt kunnen worden, of volledig uit productonderdelen bestaan die herbruikbaar zijn. De bouw is koploper in grondstoffenbesparing, aldus TNO in haar onderzoek “Resources for our future” (2013), maar de overgang van een lineair naar een circulair systeem is nog nog niet voltooid. Een beschrijving van hoe dit uitgevoerd zou kunnen worden vindt u in het rapport Circulair bouwen: het fundament onder een vernieuwde sector.

Dakluiken & Recycling

Voor Staka betekenen de ontwikkelingen op het gebied van recyclebaarheid en hergebruik dat wij in de ontwerpfase van onze dakluiken hebben gekozen voor RVS als basismateriaal; een eenvoudig te recyclen materiaal. Ruim 80% van het afgedankte RVS schroot wordt gerecycled en dit percentage groeit. Daarnaast hebben we gekozen voor een sterke constructie van de dakluiken waarbij onderdelen eenvoudig demontabel en vervangbaar zijn. Tevens bestaat de constructie uit voornamelijk onderdelen die zodanig aan elkaar bevestigd zijn dat deze eenvoudig te vervangen zijn. Dit strookt niet alleen met het circulaire beginsel omdat hiervoor productonderdelen herbruikbaar zijn, maar de aanpak strookt ook met wat wij willen bereiken vanuit een productietechnisch oogpunt. Juist door producten als het ware modelair op te bouwen creëren we talloze voordelen binnen ons productieproces.
Uiteraard kijken we daarnaast naar het toepassen van duurzame materialen in onze dakluiken en zorgen we ervoor dat de dakluiken de beste prestaties hebben voor wat betreft de thermische isolatie zodat we ook op de deze aandachtsgebieden binnen duurzaamheid voorop lopen.

1Bron: http://mvonederland.nl/dossier/wat-de-circulaire-economie-0

sancmscopy1614_flachdachausstieg-neubau.jpg