Maatschappelijke betrokkenheid

Naast het realiseren van onze doelen vinden wij het belangrijk om als bedrijf maatschappelijk betrokken te zijn en ons in te zetten voor een betere wereld. Dit doen we door niet alleen te investeren in nieuwe productiemethoden, machines of productontwikkeling, maar ook in de samenleving om ons heen. Met effectieve maatschappelijke betrokkenheid hopen we de kwaliteit van leven in de gemeenschap te vergroten. Daarom kiezen wij ervoor om verschillende doelen te steunen die daar op een professionele manier invulling aan geven.

Gesteunde doelen

Voorbeelden van doelen die we in het verleden gesteund hebben zijn Oxfam Novib en Stichting DPJ. Via Oxfam Novib waren we in staat door middel van microfinanciering direct kleine ondernemers in ontwikkelingslanden financieel te steunen. Deze ondernemers richten zich net als wij op het verbeteren van hun aanbod door productontwikkeling en het verbeteren van processen. Echter op een aanzienlijk kleinere schaal natuurlijk. Bijvoorbeeld een bakker in een ontwikkelingsland in staat stellen te investeren in nieuwe ovens. De investering is voor Nederlandse begrippen laag, maar de impact voor dergelijke ondernemers des te groter.

Verder hebben we de Stichting "Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren" gesteund met lespakketten op Nederlandse middelbare scholen. Door onze bijdrage heeft Stichting DPJ het Florijn College, in onze vestigingsplaats Oosterhout, kunnen voorzien van een drugspreventiepakket. Daarnaast wordt onderzoek naar het realiseren van nieuwe projecten ondersteund.

Andere initiatieven

We wisselen de projecten die we steunen graag af en staan altijd open om in gesprek te gaan over nieuwe initiatieven. Hebt u een doel dat volgens u bij Staka past? Stuur dan een e-mail naar ons. Ziet u andere manieren waarop wij invulling kunnen geven aan onze behoefte om onze betrokkenheid bij de maatschappij te uitten? Of heeft u ideeën voor samenwerking of projecten op dit gebied? Neem ook dan contact met ons op.