CE-markering & KOMO-attest dakluiken

 

CE-markering dakluiken

Sinds 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten in werking getreden. Volgens deze verordening dienen binnen enkele jaren alle bouwproducten voorzien te zijn van een CE-markering. 

Is een CE-markering verplicht voor alle bouwproducten? 

Een CE-markering is nog geen verplichting voor alle bouwproducten maar binnen enkele jaren moeten alle bouwproducten voorzien zijn van de CE-markering voor bouwproducten. Conform de Verordening bouwproducten is een CE-markering verplicht indien er een geharmoniseerde Europese norm (hEN) van toepassing is op het desbetreffende product.

Is de CE-markering ook van toepassing op dakluiken? 

Een CE-markering is nog geen vereiste voor dakluiken en dit komt omdat een Europese geharmoniseerde norm voor het product ontbreekt. In de tussentijd zijn onze dakluiken natuurlijk wel voorzien van het kwaliteitskeurmerk KOMO-attest.

Natuurlijk zijn we geïnteresseerd in dit thema en hebben daarom onderzoek gedaan naar de weg die bewandelt dient te worden om tot een CE-markering voor een product te kunnen komen. Meer informatie over de CE-markering vindt u hier.
 

KOMO-attest

Bouwproducten- en processen die zijn voorzien van een erkend KOMO-attest voldoen aan de eisen die op grond van het Bouwbesluit worden gesteld én de hedendaagse kwaliteitseisen van de markt. Om de kwaliteitsverklaring, het KOMO-attest,  te verkrijgen voor je product dien je de prestaties van het product door een onafhankelijk beproevingsinstituut, in dit geval SKG, te laten beproeven.

KOMO-attest voor dakluiken

De dakluiken van Staka zijn voorzien van het kwaliteitskeurmerk het KOMO-attest. SKG heeft de dakluiken van Staka beproeft conform de voor dakluiken geldende beoordelingrichtlijn en de uitkomsten daarvan vindt u, in relatie tot diverse NEN- en EN-normen, terug in het KOMO-attest.