Condensatie op dakluiken: oorzaken en hoe te voorkomen

Zoals in de vorige blogpost over dit onderwerp te lezen was, is ventilatie een cruciaal aspect van het ontwerp van gebouwen, omdat dit een grote invloed heeft op de luchtkwaliteit en temperatuur binnenshuis. Ook bij ruimten/gebouwen met dakluiken speelt goede ventilatie een essentiële rol bij het voorkomen van condensvorming. In deze blog gaan we in op de factoren die bijdragen aan eventuele condensatie op dakluiken en bespreken we hoe goede ventilatie dit kan verminderen.

Plaatsing van het dakluik

Een van de belangrijkste oorzaken van condensvorming op dakluiken is de ligging in het gebouw. Het dakluik is meestal het hoogste punt in een ruimte, waardoor warme lucht zich vaak juist daar verzamelt. Dit kan resulteren in een hoge relatieve luchtvochtigheid, wat weer kan leiden tot condensatie. Ventilatie van de ruimte kan de vorming van condens helpen voorkomen.

Temperatuur

Bij lage temperaturen in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid in een gebouw kan (op dakluiken) condensatie ontstaan. Door lage binnentemperaturen in combinatie met een hoge relatieve luchtvochtigheid kan het vocht in de lucht condenseren op het oppervlak van het dakluik. Dit natuurlijke proces treedt eerder op tijdens koudere periodes wanneer het verschil tussen binnen- en buitentemperatuur groter is. Door de ruimte goed te ventileren, al dan niet via het dakluik, kan condensvorming worden voorkomen.

Hoge relatieve luchtvochtigheid

Een andere oorzaak van condensatie kan een hoge relatieve luchtvochtigheid in een gebouw zijn. Deze hoge luchtvochtigheid kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, waaronder:

  • Nieuwbouw of renovatie.
  • Plaatsing (van het dakluik) in een keuken, serre of badkamer.
  • Aanwezigheid van vochtbronnen (planten, wasmachines, drogers) of luchtbevochtigers in dezelfde ruimte.

Bij nieuwbouw en renovatie komt er een aanzienlijke hoeveelheid vocht vrij door de verdamping van bouwstoffen. Hierdoor kan condens ontstaan aan de binnenzijde van het dakluik. Regelmatige ventilatie van de ruimte zorgt ervoor dat de condensatie verdwijnt. Zorg ervoor dat vochtbronnen, zoals planten, wasdrogers en wasmachines niet direct onder het dakluik staan en zorg voor voldoende ventilatie.

Dakluik Constructie

Tot slot kan de constructie van het dakluik zelf bijdragen aan condensvorming. Hoewel moderne dakluikontwerpen goed geïsoleerd zijn, kunnen er toch warmteverliespunten zijn, de zogenaamde koudebruggen, waardoor condens aan de binnenzijde van het dakluik kan ontstaan. Om condensatie te voorkomen en tot een minimum te beperken, is het belangrijk om voor een goede ventilatie van de ruimte te zorgen.

Goede ventilatie is dus essentieel om te zorgen voor een goed binnenklimaat en bij het voorkomen van condensvorming (op dakluiken). Door inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan condensatie en passende maatregelen te nemen om deze te verminderen, kunnen eigenaren van gebouwen zorgen voor een comfortabel, gezond binnenklimaat.

istock-830679624.jpg
istock-914743266.jpg
dsc_4070_kl.jpg
img_20180119_1138352.jpg