Waarom BIM op Europees niveau?

In Nederland zijn diverse initiatieven genomen om Bouw Informatie Modelling (BIM)-software te ontwikkelen die gebruikt wordt bij het ontwerp en de bouw van gebouwen. Deze programma’s worden door verschillende bedrijven gemaakt waardoor er geen sprake is van uniforme begrippen, definities of een eenduidig protocol voor het uitwisselen van BIM-informatie. Om uitwisseling van gegevens en de samenwerking tussen de betrokken bedrijven mogelijk te maken is een Europees initiatief gestart voor het vastleggen van uniforme werkwijzen en afspraken. 

Europese samenwerking moet resulteren in een serie Europese BIM-normen

Deze Europese samenwerking moet resulteren in een serie Europese BIM-normen, bedoeld voor de bouwsector en zijn toeleveranciers. Voor een geïntegreerde aanpak werkt NEN nauw samen met de NEN-commissie ‘Automation systems and integration’ en de Bouw Informatie Raad (BIR).

Een eerste stap werd vorige maand gezet door de organisatie van een interactieve bijeenkomst door NEN waar deelnemers uit de sectoren bouw en ICT, zoals architecten, constructeurs, installateurs, projectontwikkelaars en software ontwikkelaars vertegenwoordigd waren. Er werden pesentaties gegeven door o.a. Herman Winkels (Rijkswaterstaat en voorzitter BIR) en Leo van Ruijven (Croon TBI techniek en voorzitter van de betrokken normcommissie).
 
Het doel was een introductie over het onderwerp, een kennismaking en het vastleggen van een agenda voor de volgende bijeenkomst. 
 

Waarom BIM op Europees Niveau?

  1. Anders dan in andere sectoren, zoals in bijvoorbeeld de detailhandel en financiële sector, zijn de processen in bouw nog niet veranderd door toepassing van ICT. Terwijl dit juist in de bouw , waarbij de organisatie van de keten over de lifecycle van een bouwwerk met toepassing ICT, van grote meerwaarde kan zijn;
  2. De sector veel last heeft van zowel gebrek aan communicatie als ook een gebrek aan uitwisseling met het gevolg dat informatie steeds opnieuw wordt vergaard en bewerkt; dit kost gigantisch veel tijd en dus geld;
  3. De sector last heeft van gebrek aan duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, daardoor gaat informatie verloren of wordt informatie niet juist gebruikt, getoetst wat leidt tot foute besluiten;
  4. De sector last heeft van gebrek aan juiste en beschikbare informatie, wat leidt tot het maken van fouten in de bouw. Wat enorme kosten met zich meebrengt om die gemaakte fouten te herstellen.
  5. De sector haar concurrentievermogen en haar duurzaamheid moet verbeteren.
 

Waarom normalisatie?

Via normalisatie kunnen en worden Nederlandse standpunten ingebracht bij de Europese CEN/BT – WG 215 BIM en CEN/TC BIM. Op dit moment heeft CEN/BT –WG 215 BIM voorlopig de inhoud van de scope, werkprogramma en Business Plan BIM vastgesteld.
Door al in deze voorbereidende fase kennis te nemen van de scope, werkprogramma en Business Plan kunnen de deelnemers in de normcommissie hun bijdrage leveren en hierdoor mede de inhoud bepalen. Dit is ook al gedaan door de BIR die vanaf het 1e moment nauw betrokken zijn bij BIM. Daarnaast kunnen deelnemers er wat aan toevoegen: bijvoorbeeld een set van normen BIM speciaal voor de infrastructuur; rollen en verantwoordelijkheden; BIM en CPD ( Construction Product Directive) etc.
 
Op 18 november is de volgende bijeenkomst. Ik ben benieuwd naar het vervolg en zal u hierover blijven berichten.
 
Bron: www.nen.nl
nen_2767750 (1).jpg