Symposium Tussen Tijd

Op 9 oktober organiseert het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol daarom het symposium Tussen Tijd; Gebruik van ruimte in transitie.

 

www.podiumarchitectuur.nl

Op het symposium geven diverse sprekers antwoord op de vraag welke gevolgen de economische crisis heeft voor de gangbare manieren van ontwikkelen, plannen en bestemmen in Nederland. In deze periode van economische stagnatie lijken zij hun betekenis en waarde te verliezen. De behoefte aan flexibiliteit en nieuwe manieren van integrale samenwerking is voelbaar. Wat gebeurt in de tijd tussen crisis en de nieuwe tijd? Wat verwachten we van de nabije toekomst en wat zijn de rollen die we daarbij moeten aannemen?

Debatleider Menno van der Veen stelt op 9 oktober deze vragen en uitdagingen aan de orde.

symposium-tussen-tijd.jpg