Marktontwikkelingen 2014

De afgelopen weken hebben verschillende instanties, waaronder de Nederlandse Bank (DNB) en het Centraal Plan Bureau (CPB) hun prognoses over de Nederlandse economie gegeven. Ook het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft specifieke bouwcijfers gepubliceerd. 

 

De algemene tendens is dat het de goede kant op gaat met de economie, maar dat de groei voor 2014 nog beperkt zal zijn. Dit alles mede door een slecht eerste kwartaal met een krimp van 1,4 procent. Volgens het CBS door vooral lagere gasbaten en door de zachte winter. Onderliggende tekenen van herstel zijn de al langer aantrekkende export en de toenemende bedrijfsinvesteringen. Van de zachte winter heeft juist de bouw kunnen profiteren.

Desondanks wordt 2014 slechts een beperkt positief jaar voor de nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. Op de halfjaarlijkse Euroconstruct bijeenkomst afgelopen juni was de inschatting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) voor nieuwbouw van utiliteitsgebouwen in Nederland 1,1%  groei in 2014 en 3,1% in 2015. Dit verschilt wel per deelmarkt, zo is de industrie licht negatief, maar distributiecentra flink positief. Zie voor meer info de download pdf: EIB prognoses bouwproductie Euroconstruct - juni 2014.

Bron: www.sabprofiel.nl
Bronnen: Bouwkennis, Buildsight, CBS, CPB, Cobouw, DNB en EIB.

Inschatting conjuncturele ontwikkelingen door de verschillende bronnen:

BNP
CPB
DNB
OESO
Rabobank
EC
2014
0,75
0,2 
1,0 
0,5 
1,2 
2015
1,25
1,6 
1,3 
1,5
1,4 
datum
16-6
10-6 
13-5 
4- 6 
5-5

 

 

 

 

bouwsector dakluik.png