Gemeentelijk bouwoverleg

Zo’n 200 gemeenten hebben regelmatig overleg met plaatselijke afdelingen van Bouwend Nederland. Aan tafel doorgaans één of meer wethouders, gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van Bouwend Nederland. De onderwerpen die ter tafel komen, variëren van het (nieuwe) aanbestedingsbeleid, grondposities en bestemmingsplannen tot het inzetten van langdurig werklozen volgens Social Return. De afdelingen van Bouwend Nederland initiëren de overleggen en worden daarin bijgestaan door de regiokantoren van Bouwend Nederland.

 

Siem Bijman, regiokantoor Randstad Noord: “De afdelingen zijn zeer betrokken bij de overleggen. Ze brengen lokale issues ter sprake; het regiobureau vult dit aan met de landelijke thema’s, bijvoorbeeld over de scheiding van wonen en zorg. Zo ontstaat een mooie wisselwerking”. Lees in BouwendNL 9 op pagina 19 de ervaringen uit de vijf regio’s. Binnenkort verschijnt een flyer over het Gemeentelijk Bouwoverleg en wat leden daarin kunnen betekenen.

 

Bron: Bouwend Nederland.

 

bouwend-nederland-logo.jpg