Bouw versneld naar 2020

De bouwsector maakt de komende jaren een versnelde ontwikkeling door van een traditioneel aanbodgestuurde naar een vraaggerichte markt. In plaats van aannemer willen bedrijven aanbieder zijn van totaaloplossingen, die naadloos aansluiten op de wensen van de markt. Dit is te lezen in de strategische verkenning ‘Kiezen voor de toekomst. De bouw in 2020’, die Bouwend Nederland heeft uitgevoerd.

Het rapport is dinsdag 24 april uitgereikt aan Agnes Wolbert, voorzitter van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Verandering gaat sneller dan ooit

“De verandering die onze sector doormaakt gaat sneller dan ooit,” concludeert Joep Rats, directeur Economische Zaken bij Bouwend Nederland. “Voor de bouw- en infrasector zijn het roerige tijden. In dit rapport kijken we naar de toekomst. Daarvoor is een vernieuwingsslag nodig, die op zijn beurt ondersteuning vraagt."

Constructieve samenwerking en nieuwe financieringsmodellen

"Vanuit de overheid is ruimte nodig voor een moderner aanbestedingsbeleid, voor een goed ondernemersklimaat en voor een overheidsbeleid dat de kennisontwikkeling in de sector ondersteunt. Geld vragen we niet, wel randvoorwaarden. Waar het in de toekomst voor de bouw om draait, is constructieve samenwerking en nieuwe financieringsmodellen."

Enorme latente bouwbehoefte

"Er is nog altijd een enorme latente bouwbehoefte. Mensen willen goed blijven wonen, werken en reizen. We bouwen op dit moment jaarlijks 10.000 woningen te weinig. Dat verschil moet straks ingehaald worden. Daar hebben we dan wel vakmensen voor nodig, vakmensen die we nu helaas niet aan onze sector kunnen binden. De bouw kan dienen als startmotor voor de totale economie, daar hebben we dan wel de brandstof voor nodig.”

Lees meer op: www.stedebouwarchitectuur.nl

stedebouw-architectuur.png