Belangrijk bij innovaties in de bouw

Bron: BouwKennis.nl

Innovaties gericht op het verbeteren van energiezuinigheid en onderhoudsvriendelijkheid zijn gewild onder partijen in de bouwsector. Gevraagd naar verbeteringen die aansporen om een nieuw product uit te proberen worden ook bouwtijdverkorting en gemak voor eindgebruikers gemiddeld vaak genoemd. Dit blijkt uit het BouwKennis Jaarrapport 2013/2014.

In het hoofdstuk 'Productinnovaties' van het BouwKennis Jaarrapport 2013/2014 staat de vraag centraal welke innovaties de meeste kans van slagen hebben. Hierbij is er aandacht voor welke innovaties worden uitgeprobeerd door marktpartijen, de innovaties waar extra voor wordt betaald en de unique selling points waar toeleveranciers op in kunnen springen. Ook wordt gekeken naar de soort ondersteuning die marktpartijen verlangen bij productinnovaties en of dit ook wordt geboden door toeleveranciers. Tevens staan de invloed van prijs, A-merken en acties centraal.
 

Duurzaamheid populair

Een succesvolle productinnovatie begint met het achterhalen welke kernmerken van een innovatie van belang zijn voor de beoogde doelgroep. Aan marktpartijen is gevraagd wat voor hen naast het meest logische antwoord, prijs/kwaliteitsverbeteringen, redenen zijn om een nieuw product uit te proberen.Het zijn vooral de duurzame eigenschappen die momenteel een belangrijke succesfactor zijn. Gemiddeld noemt 55% van de bedrijven verbetering op het gebied van energiebesparing. Een verbetering op het gebied van milieubelasting tijdens de bouw is voor 28% een reden om een innovatie te proberen. Cradle-to-Cradle bevindt zich niet in de top-10 maar wordt gemiddeld ook door 22% genoemd.
 

Onderhoudsvriendelijkheid, gemak en bouwtijdverkorting


Onderhoudsvriendelijkheid is de meest genoemde reden om nieuwe producten uit te proberen. Ook dit kernmerk schuurt tegen het thema duurzaamheid aan. Gebruikersgemak voor zowel de gebruiker op de bouwplaats als de eindgebruiker van het gebouw wordt ook vaak genoemd als reden om een nieuw product uit te proberen, evenals bouwtijdverkorting. Uitgesplitst naar marktpartijen, blijkt dat onderhoudsvriendelijkheid voor vrijwel alle partijen even belangrijk is. Energiebesparingsmogelijkheden wordt door de architect, de hoofdaannemer en de installateur genoemd. Voor de onderaannemer speelt dit type innovatie een veel minder grote rol.

Bouwtijdverkorting is vooral voor hoofdaannemers B&U belangrijk, net als verbeteringen op het gebied van veiligheid.

Het ontwerpende karakter van de architect komt tot uiting in het hoge percentage dat verbetering op het gebied van vormgeving/esthetica noemt als reden om een innovatie uit te proberen. Ook verbetering op het gebied van flexibel en makkelijk aanpasbaar bouwen is onder deze doelgroep relatief populair.

 

 

 

productontwikkeling-bouw.png