ABN AMRO: Herstel bouwsector versnelt

ABN AMRO verwacht dat de bouwproductie in 2014 met 3 procent zal stijgen en in 2015 met 2 procent. De bouwproductie steeg mede door de milde winter in de periode januari-mei 2014 met 3,3 procent jaar op jaar. Bovendien laten de indicatoren die de staat van de bouwsector aangeven een stijgende lijn zien.

Het gaat om de indicatoren, orderportefeuilles, afgegeven bouwvergunningen en de construction confidence indicator, die het vertrouwen van bouwondernemers meet. Voor de orderportefeuille geldt dat in maart 2013 het dieptepunt werd bereikt en dat sindsdien de orderportefeuille is toegenomen. Het dieptepunt in afgegeven vergunningen werd in december 2013 bereikt. Ook deze indicator laat sindsdien een stijgende lijn zien. Voor de construction confidence indicator werd de stijging al eind 2012 ingezet. Al deze elementen duiden volgens ABN AMRO op een versneld herstel van de bouwsector.

 

Alle branches in de bouw profiteren


De opwaartse bijstelling van de prognose van de bouwproductie in 2014 uit zich in alle branches van de bouw. Voor zowel de woningbouw, utiliteitsbouw als de grond-, wegen- en waterbouw (gww) verwacht ABN AMRO in 2014 positieve groeicijfers. De productie van de woningbouw zal naar verwachting 1,25 procent stijgen. De gww heeft het meest geprofiteerd van de milde winter. Dit resulteert in een verwachte groei van 2,5 procent. De utiliteitsbouw zal met 4,75 procent de grootste groei laten zien. Dit komt door het versnelde herstel van de bouwsector in combinatie met de toename van de bedrijfsinvesteringen.

Het hele artikel vindt u hier.

bouwsector.jpg