Zijn wij CE-plichtig? CE-markering en KOMO

Minister Blok zet KOMO onder druk opdat alle richtlijnen en kwaliteitsverklaringen van KOMO voor het eind van dit jaar moeten voldoen aan regels voor CE-markering. Verstrijkt dit ultimatum, dan verwijdert de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) alle referenties naar documenten van KOMO van haar website. SBK acht KOMO in de huidige opzet niet van toegevoegde waarde. Wij spraken eerder al over het einde van KOMO in de bouwsector en hoe STABU alle verwijzingen naar KOMO uit de Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS) heeft verwijderd. KOMO blijft onterecht positief over haar situatie. KOMO directeur Ton Jans zegt een andere interpretatie van de regels te hebben en dat CE en KOMO naast elkaar kunnen blijven bestaan. Ik denk dat u het met mij eens zal zijn dat het er echter zeer somber uit ziet voor hen.

De meest recente aanvulling in al het nieuwsgeweld is het gisteren gepubliceerde stuk van André Piers van TUV Nederland. Hij geeft tekst en uitleg over hoe zit het met producten waar "geen normen voor zijn". Zijn deze CE-plichtig of niet? Allereerst ga ik ervan uit dat hij spreekt over bouwproducten waar niet 'één complete Europese geharmoniseerde norm' voor is. Want vaak zijn er wel nationale normen of worden verschillende nationale en internationale normen gebruikt voor het testen van één bouwproduct. Als fabrikant van dakluiken en door onze export naar andere Europese landen hebben wij hier natuurlijk ook mee te maken.

Laat ik voorop stellen dat Piers een helder beeld schets van de situatie waarin fabrikanten van bouwproducten verkeren die niet CE-plichtig zijn omdat er voor hun producten geen Europese geharmoniseerde norm bestaat. Zoals wij dus. Waar ik het niet mee eens ben is dat 'referenties' zouden ontbreken wanneer CE-loze bouwproducten (dakluiken) buiten de eigen landsgrenzen worden verkocht. Het klopt dat één bepaalde referentie ontbreekt (namelijk de CE-markering), maar ook zonder Europese geharmoniseerde norm kunnen CE-loze producten zijn getest. Door een testinstituut (zoals TUV) in te schakelen om een product te laten testen conform Europese normen, die bijvoorbeeld beschrijven hoe wind- en waterdichtheid of brandwerendheid getest dient te worden, kunnen er wel degelijk Europees geldende referenties over het product afgegeven worden. De geteste waardes kunnen prima gecommuniceerd worden naar klanten in andere Europese landen. Qua uitkomst is dit feitelijk niet veel anders dan het CPR-traject dat Piers omschrijft, maar dan zonder het daadwerkelijk verkrijgen van een CE-markering. 

ce markering.png