Normen ladders en trappen

Dakluiken geven toegang tot het platte dak voor inspectie en/of onderhoud van het dak of installaties aanwezig op het dak. Echter zonder toegangsmiddel tot het dakluik is toegang in principe onvolledig. Daarom kiest Staka voor een reeks ladders en trappen die gecombineerd met een dakluik zorgen voor een volledig geïntegreerde daktoegang. Maar welke eisen worden er gesteld aan dergelijke producten?

Dit zetten we uiteen in dit artikel aan de hand van de geldende Europese normen voor schaartrappen, opsteekladders en kooiladders. Een Europese norm is een publicatie waarin regels en richtlijnen worden gegeven over de producten die worden vervaardigd in Europa. Normen zijn gemaakt door fabrikanten, consumenten en toezichthouders tezamen. Ze zijn ontworpen om de veiligheid en de kwaliteit te verbeteren door middel van een open en op consensus gebaseerd proces.

Dakluik met schaartrap

Een schaartrap, ook wel zoldertrap, vlieringtrap, of vlizotrap genoemd, is een trap die in gesloten toestand volledig in het plafond verdwijnt. Dit wordt bereikt door de schaarconstructie van de trapbomen, die in- en uit elkaar bewegen als een harmonica. Een schaartrap is gemonteerd in een inbouwbak die in de plafondopening geplaatst wordt. Het houten luik verbergt het geheel netjes in het plafond. Staka’s schaartrappen zijn getest en voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Europese norm EN 14975. De belangrijkste eisen zijn dat de treden een minimale belasting kunnen weerstaan van 150kg, dat de hoek van de ladder circa 61 graden is zodat deze niet te steil is opgesteld en dat de treden van de ladder een bepaalde afstand tot elkaar hebben. Alles teneinde een veilige situatie te creëren voor gebruikers. Dit zijn slechts minimale eisen en dus hebben we ervoor gekozen nog extra voorzieningen aan te brengen die de veiligheid verder verhogen. Bijvoorbeeld door middel van de telescopische leuning waarmee iedere schaartrap van Staka is uitgevoerd.

Dakluik met opsteekladder

Schaartrappen zijn geschikt voor toepassing in ruimtes waar het (verlaagde) plafond zich niet meer dan 3,25 meter van de afgewerkte vloer bevindt. Opsteekladders daarentegen kunnen in vrijwel alles situaties worden toegepast. Ook voor opsteekladders is er een Europese richtlijn van kracht; de EN 131. De norm beschrijft de verschillende onderdelen van de ladder en waaraan deze dienen te voldoen. Zo moeten de laddersporten getest worden met een belasting van 265 kg en dient de ladder een gebruiksbelasting van 150 kg te weerstaan. Als Nederlandse leverancier voldoen de ladders van Staka tevens aan de Nederlandse Warenwet en de NEN 2484 omdat deze nog strengere eisen stelt. Namelijk een testbelasting van 357 kg voor de laddersporten.

Dakluik met vaste verticale ladder

Vaste verticale ladders worden voornamelijk toegepast wanneer het dakluik zich op een zeer grote afstand van de afgewerkte vloer bevindt. Denk hierbij met name aan hallenbouw. De geldende Europese norm voor dergelijke verticaal opgestelde ladders is de EN 14122. De bekendste richtlijn in deze norm is dat verticale ladders die een hoogte overbruggen van 3 meter of meer uitgevoerd dienen te worden met een kooiconstructie aan de ladder. Uiteraard om te voorkomen dat de gebruiker van de ladder valt. Omdat kooiladders veelal worden toegepast bij grote hoogtes stelt de norm tevens dat bij een lengte van de ladder van 10 meter of meer er om de 6 meter een rustbordes aangebracht dient te worden. Verder dient de afstand tussen de sporten 250 to 300 mm te zijn, de breedte van de sporten tussen de 400 en 600 mm, de diameter van de sporten minimaal 20 mm, en de sporten dienen voorzien te zijn van antislipprofilering.

sancmscopy9664_flachdachausstiege hallenbau.jpg
dachlukentreppen.jpg
dakluik met opsteekladder1457104805_726547213.jpg
kooiladder onder dakluik1423069101_754308927.jpg