Hoe staat het met de bouw van Studentenhuisvesting?

Vandaag zag ik een bericht voorbij komen van Niko op Facebook: “Hey guys and girls! I know the student housing situation is dire, so I devised a temporary solution for myself: I'm living in a caravan until cheaper rooms become available! It costs €500 per month, so I'm looking for a roommate (or caravanmate) to share it and split the costs.” (Vertaling: "Hey jongens en meisjes! Ik weet dat de studentenhuisvesting situatie nijpend is, dus ik heb een tijdelijke oplossing voor mezelf bedacht: Ik woon in een caravan tot goedkopere kamers beschikbaar zijn! Het kost € 500 per maand, dus ik ben op zoek naar een huisgenoot (of caravanmate) om het te delen en verdelen van de kosten."). Niko is ontzettend blij met zijn caravan want hij zoekt al tijden naar woonruimte.

Dit deed mij afvragen hoe het er eigenlijk voor staat met de studentenhuisvesting in Nederland. In het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011-2016 zijn destijds afspraken gemaakt tussen o.a. Vastgoed Belang, Kences, de onderwijsinstellingen en het ministerie van binnenlandse zaken om 16.000 nieuwe kamers te realiseren. De studentenhuisvesters, verenigd in Kences zorgen voor de bouw van de 16.000 eenheden met een investering van ruim € 1 miljard. Waar mogelijk zetten de corporaties reguliere woningen om naar studentenhuisvesting.

 

Transformatie van leegstaand vastgoed

In het plan zegde Rijksgebouwendienst toe om te kijken naar het herbestemmen van overtollige kantoren. Vastgoed Belang zegde toe zich in te zetten om eigenaren van leegstaande kantoren te matchen met investeerders en beheerders om zo meer studentenhuisvesting te realiseren. Gesteund door het nieuw BouwBesluit 2012, die het ervoor zou zorgen dat het aantal rijks- en gemeentelijke regels verminderen. Daarin is bijvoorbeeld de minimale oppervlakte van het verblijfsgebied per  woonfunctie verlaagd van 24 naar 18 m2, een betere uitleg van de voorschriften voor kamergewijze verhuur m.b.t. brandveiligheid en het strikter tegengaan van lokale eisen bovenop landelijke regelgeving. Is dat gelukt? Ja, alleen al in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven meer dan 4.000 studenteneenheden gerealiseerd door middel van transformatie. Bijvoorbeeld Acta Amsterdam (460 eenheden), Studenthotel Amsterdam en Rotterdam (950), Campus Diemen Zuid (936) en het voormalig Provinciehuis Utrecht (660, zie de foto hieronder). Daarnaast is in het voorjaar van 2012 samen met de VNG het Expertteam Kantoortransformatie opgericht.

Sinds de start van het Actieplan zijn in totaal 8.094 eenheden opgeleverd door sociale studentenhuisvesters. Vorig jaar juni waren dat er nog 5.051, dat betekent dat er in het afgelopen jaar ruim 3.000 eenheden zijn bijgebouwd en opgeleverd. Verder zijn er momenteel 3.800 woningen in aanbouw en 4400 woningen in voorbereiding. Daarmee ligt de realisatie van 16.000 extra studentenwoningen in 2016 uit het landelijk actieplan studentenhuisvesting goed op schema en zal het zelf worden overschreden.

Toch lijkt het mij iets te voorbarig om in een hosanna-stemming te schieten. De prijzen voor studentenhuisvesting stijgen en er staat nog steeds een slordige 8 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Ik hoop dat er ook na 2016 voldoende huisvesting wordt gerealiseerd voor studenten als Niko, zodat het verblijven in een caravan beperkt blijft tot vakanties. Want als we de tevredenheid van de buitenlandse studenten hoog willen houden en meer internationale studenten naar Nederland willen halen en ze hier ook langer houden, zoals minister Bussemaker van plan is, dan is blijvend investeren in goede huisvesting van essentieel belang.

Waar liggen volgens u kansen ten aanzien van studentenhuisvesting? Wat moet er in de nieuwe plannen voor na 2016 opgenomen worden? Kan het herbestemmen van rijkskantoren een rol spelen? Reageer hieronder of discussieer mee op onze LinkedIn pagina.

Op 1 oktober zal het Landelijk Congres Studentenhuisvesting plaats vinden op de TU in Eindhoven, georganiseerd door het Kenniscentrum Studentenhuisvesting. Daar zullen onder andere Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen), Dirk Brounen (UvT) en minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst de laatste ontwikkelingen op het gebied van studentenhuisvesting bespreken. Verder zal Stef Blok er de Monitor Studentenhuisvesting 2014 in ontvangst nemen.

Bronnen: Rijksoverheid.nl, Dekenniseconomie.nl, Kences.nl.

 
 
campusdiemensnippe1.jpg