Hoe eerlijk zijn isolatiewaardes van dakluiken?

Producenten van dakluiken communiceren verschillende soorten isolatiewaardes van hun producten. Het is belangrijk dat architecten, bouwkundigen en aannemers op deze informatie kunnen bouwen. Hoe realistisch zijn de gecommuniceerde waardes?

Dakluik isolatie

Staka heeft twee experts gevraagd om de eisen op een rij te zetten en de gecommuniceerde waardes tegen het licht te houden. Uit de berekeningen van DGMR blijkt dat de Staka TopAccess in de praktijk veruit het hoogste niveau van thermische isolatie biedt.

Graag delen we het volledige rapport (download pdf) en onderstaande samenvatting.

>> Vraag hier een offerte aan voor een TopAccess dakluik

Eisen thermische isolatie

De bouwregelgeving in Nederland, maar ook in andere Europese landen stelt eisen aan het energieverlies van gebouwen als geheel, maar in een aantal gevallen ook aan het energieverlies van afzonderlijke constructies.

Het Bouwbesluit stelt uit oogpunt van energiezuinigheid eisen aan de thermische isolatie van constructies. Dit betreft:

1. De warmteweerstand van afzonderlijke dichte delen van gebouwen. Deze wordt uitgedrukt in een Rc-waarde. Hoe hoger deze waarde (de warmteweerstand) hoe beter;

2. De warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen en deuren en daarmee vergelijkbare onderdelen, waaronder ook dakluiken. Deze wordt uitgedrukt in de U-waarde. Hoe lager deze waarde (de warmtedoorgang), hoe beter.

Om de energieprestatie van een gebouw met een dakluik te kunnen bepalen heb je in ieder geval de U-waarde van dat dakluik nodig. Dé Rc waarde van een dakluik bestaat niet.

Gecommuniceerde waardes

Tot op heden communiceren Nederlandse leveranciers van dakluiken verschillende waardes. Experts van DGMR hebben de gecommuniceerde waardes onder de loep genomen. Staka hanteert de door DGMR voorgestelde praktijktests.

1. Rc-waarde van het dakluik

Zo biedt een bekende leverancier een dakluik aan waarvan wordt geclaimd dat het een Rc waarde heeft van 6,3 m2 K/W. Dat lijkt best goed, zeker als je bedenkt dat een dak een Rc waarde van minimaal 6,0 m2 K/W moet hebben.

Hoe komt deze leverancier tot deze claim? Ze baseren de Rc waarde op het gebruikte isolatiemateriaal. De constructie blijft buiten beschouwing. In de praktijk is de constructie echter bepalend – en dan met name de ruimte tussen de opstand en de deksel.

Als we deze methode voor de Staka TopAccess dakluiken gebruiken, komt deze uit op een Rc waarde van 7,22 m2 K/W.

2. U-waarde van de onderdelen van het dakluik

Een andere bekende leverancier biedt een dakluik aan met de claim dat de opstand een U-waarde heeft van 0,227 W/(m2K) en de deksel van 0,221 W/(m2K).

De U-waardes van de onderdelen zeggen echter weinig over de prestaties van het dakluik als geheel: de kier tussen deksel en opstand blijft immers buiten beschouwing. Uit berekeningen blijkt dat juist deze kier het grootste warmtelek is. De methode van deze leverancier levert voor de Staka TopAccess dakluiken U-waarden op van 0,14 W/(m2K) voor deksel en opstand.

Tot voor kort werd door deze leverancier gecommuniceerd dat de totale constructie een U-waarde had van 0,22 W/(m2K). De rechtbank heeft in kort geding geoordeeld dat die wijze van communiceren misleidend was.
Klik hier om het vonnis te downloaden.

In onderstaande afbeelding is te zien hoe de warmte in de aansluiting van opstand en deksel verloren gaat:

3. U-waarde van het dakluik

De enige correcte optie is dus het communiceren van een U-waarde van het totale product. Een dakluik is niet het belangrijkste onderdeel van een gehele constructie maar moet wel goed zijn. Stevig, veilig en goed geïsoleerd dus. Daarop hebben we ons de afgelopen jaren gericht bij de ontwikkeling van ons nieuwe product. Het heeft wat langer geduurd dan de bedoeling was maar het eindresultaat is beter dan we aanvankelijk dachten te kunnen realiseren: een thermisch gescheiden dakluik met een U-waarde voor het totale luik van 0,21 W/(m2K).

>> Binnen 1 minuut een offerte voor een TopAccess dakluik

Aantoonbaar de beste op het gebied van thermische isolatie, berekend door de expert in Nederland op dit gebied: DGMR. Klik hier om de berekening te bekijken. Mocht er in een bestek een dakluik worden gevraagd met een U-waarde van maximaal 0,22 W/(m2K) dan is het Staka TopAccess luik het enige luik dat aantoonbaar aan die eis voldoet.

In onderstaande afbeelding is duidelijk te zien dat een goede constructie van de kier tussen opstand en deksel tot veel minder warmteverlies leidt.

Omdat er de afgelopen jaren verschillende soorten isolatiewaarden zijn gecommuniceerd hebben we twee gerenommeerde experts op dat gebied gevraagd de eisen nog eens duidelijk op een rij te zetten. Klik hier om hun rapport te downloaden.

temperatuurverloop - 130 mm isolatie.jpg
Temperatuurverloop_andere_leverancier.jpg