Het einde van KOMO in de bouwsector?

Met de komst van CE markering op bouwproducten zullen veel private kwaliteitskeurmerken (veelal opererend op nationaal niveau) in de problemen komen. De bekendste in de Nederlandse bouwsector is natuurlijk KOMO. 

Stichting KOMO ziet de bui al een tijdje hangen, wat zich voornamelijk uit in het continu opnoemen van de verschillen tussen CE markering en een KOMO kwaliteitskeurmerk. Dit is ook duidelijk terug te zien in het aantal nieuwsberichten op komo.nl dat over CE gaat. Daarnaast zoekt directeur Lodewijk Niemöller de media op: Houtblad, Bouwformatie, NBD en onlangs nog Roofs vakblad voor de dakenbranche. De uitspraken lijken verdacht veel op die van een kat in het nauw.

Ook STABU laat de heer Niemöller uitgebreid aan het woord over CE markering. In 2011 al op stabu.org en in het stabu bulletin. Het grappige is dat STABU de heer Niemöller steeds een podium biedt om zijn verhaal te vertellen.  Want per 1 juli 2013 is het niet meer toegestaan om kwaliteitsverklaringen te eisen c.q. af te geven op een bouwproduct als deze kwaliteitsverklaring zich uitspreekt over de essentiële kenmerken die de CE-markering reeds bevat. Aangezien Stichting Bouw Kwaliteit (SBK) géén overzicht kan geven welke BRL's (Beoordelingsrichtlijnen) hier wel of niet aan voldoen, zijn alle kwaliteitsverklaringen (bijv. KOMO) door Stichting STABU verwijderd uit de Fabrikantgebonden Product Specificaties.

Wanneer je als fabrikant (1) je keurmerk niet terug ziet komen in de bestektekst of (2) om gelijkwaardig te kunnen aanbieden aan het bestek geen KOMO keurmerk nodig hebt, dan is het de vraag welke waarde het keurmerk nog heeft voor de fabrikant. Het is dan in ieder geval geen 'door de markt gevraagd kwaliteitsniveau,' zoals KOMO zelf claimt.

Daarnaast zijn voor veel bouwproducten beoordelingsrichtlijnen opgesteld die slechts door één certificerende instantie worden getest. Hierdoor nemen sommige instanties haast een monopoliepositie in voor een bepaalde bouwproductgroep. Bijvoorbeeld SKG op het gebied van ramen, deuren en luiken.

Tegelijkertijd hebben twee zeer grote fabrikanten van klimmateriaal aangegeven te gaan stoppen met het voeren van het KOMO KlimKeur. Hier ligt CE markering niet aan ten grondslag, maar duidelijk is in ieder geval dat KOMO het zwaar heeft.

komo keurmerk.jpg