Geluidwerendheid van een dakluik

Geluid is continu overal aanwezig en daardoor ook op momenten en op locaties waar dit ongewenst is; lawaai. Blootstelling aan lawaai kan leiden tot hinder, slaapverstoring en verstoring van de dagelijkse activiteiten en stress-reacties. In Nederland is weg-, rail- en vliegverkeer de belangrijkste bron van geluidshinder in de woonomgeving. Voor een aangenaam leefklimaat is het daarom van groot belang dat bouwwerken, en dus ook een dakluik, afdoende bescherming bieden tegen dit geluid van buiten door middel van geluidsisolatie.

Geluidwerendheid conform Bouwbesluit

De minimale mate van bescherming die een bouwwerk dient te bieden is vastgelegd in het Bouwbesluit, onder artikel 3.1. Daarin wordt bepaald dat uitwendige scheidingsconstructies van een ruimte of gebouw karakteristieke geluidwerendheid moeten hebben met in principe een minimum van 20 dB. Afhankelijk van de functie en locatie van het gebouw gelden nog meer regels voor de hoogste toelaatbare geluidsbelasting en deze zijn vastgesteld in de Wet Geluidhinder. Daar komt bovenop dat ondanks bijvoorbeeld auto’s steeds stiller worden, geluidshinder (het ervaren van geluid als hinderlijk en dus subjectief) nog steeds toeneemt. Opdrachtgevers stellen daarom steeds hogere eisen wat betreft geluidsisolatie van het te bouwen pand.

Dakluik met KOMO-attest

Staka speelt in op deze ontwikkeling met een dakluik dat is voorzien van een KOMO Attest. Met dit keurmerk wordt bewezen dat het dakluik voldoet aan de eisen voor uitwendige scheidingsconstructies, zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit onder artikel 3.1. Daarnaast heeft Staka haar dakluik met glas ontwikkeld, de TopLight. Dit stijlvolle dakluik is uitgevoerd met een geluidsisolerende triple beglazing, die zorgt voor een geluidsisolatie van maar liefst 43 dBA. Hierdoor voldoet de glasruit van het TopLight dakluik te allen tijden aan de Wet Geluidhinder, onafhankelijk van de locatie van het gebouw.

Heeft u vragen over de geluidswerendheid van een Staka dakluik? Neem dan contact met ons op. Voor vragen over de interpretatie en toepassing van bouwregelgeving omtrent geluid voor andere delen van bouwwerk kunt u terecht bij De Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik.

sancmscopy2502_flachdachausstiege industriegebäude.jpg