CE-markering bouwproducten

Wat houdt de CE-markering eigenlijk in?

Wanneer een product voorzien is van een CE-markering dan kan je er vanuit gaan dat het product voldoet aan de voor het product van toepassing zijnde wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Een CE-markering, en bijbehorende prestatieverklaring, geven de eigenschappen en prestaties van een product weer. Bij een bouwproduct met een CE-markering kan er dus vanuit gegaan worden dat het desbetreffende product is getest/beoordeeld volgens Europese technische methoden en/of specificaties.
 

Is een CE-markering verplicht voor alle bouwproducten?

Een CE-markering is nog geen verplichting voor alle bouwproducten maar binnen enkele jaren moeten alle bouwproducten voorzien zijn van de CE-markering voor bouwproducten. Conform de Verordening bouwproducten is een CE-markering verplicht indien er een geharmoniseerde Europese norm (hEN) van toepassing is op het desbetreffende product.
De Module CE-markering is een online tool waarin terug te vinden is welke geharmoniseerde Europese Norm voor een bepaald bouwproduct van toepassing is.

De Verordening bouwproducten is geldend voor Europa en kan gezien worden als Europese wetgeving welke niet op nationaal niveau omgezet dient te worden. 
 

CE-markering & Prestatieverklaring 

De Verordening bouwproducten maakt naast een CE-markering tevens een prestatieverklaring voor het bouwproduct verplicht (mits de geharomoniseerde Europese norm voor het product beschikbaar is)

De prestatieverklaring, het woord zegt het zelf al, geeft informatie over de prestaties van het product en vanzelfsprekend wordt deze informatie verstrekt door fabrikanten/importeurs aan de afnemers zoals aannemers, tussenhandel en particulieren (en eventueel de indirecte afnemer de architect).
 

Is de CE-markering ook van toepassing op dakluiken?

Een CE-markering is nog geen vereiste voor dakluiken en dit komt, zoals eerder aangegeven, omdat een Europese geharmoniseerde norm voor het product ontbreekt. Natuurlijk zijn we ge├»nteresseerd in dit thema en hebben daarom onderzoek gedaan naar de weg die bewandelt dient te worden om tot een CE-markering voor een product te kunnen komen. 

De eerste stap in dit (complexe) traject is het indienen van een verzoek bij de EOTA (European Organisation for Technical Approvals). Bij de EOTA dien je als producent/importeur van een product een verzoek in voor het opstellen van een speciale richtlijn genaamd ETAG (European Technical Approval Guidline) of CUAP (Common Understanding Assesment Procedure).

De vervolgstap is het laten schrijven/ontwikkelen van een ETA (European Technical Approval) op basis van de eerder genoemde ETAG of CUAP. Natuurlijk kan een producent niet zelf een ETA ontwikkelen maar dient dit gedaan te worden door een onafhankelijk instituut (notified approval body).

Na afgifte van een ETA voor het desbetreffende product is het traject in een stadium gekomen waarbij de actie bij ons als producent ligt omdat een CE-markering natuurlijk een fabrikant-eigenverklaring is. Wanneer een producent een CE-markering (op basis van de ETA) aanbrengt op haar producten dan verklaart de producent dat het product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu die voor het product van toepassing zijn.

Voor dakluiken is zoals eerder gemeld geen geharmoniseerde norm van toepassingen een daarom is een CE-markering nog niet van toepassing op dakluiken. Natuurlijk zijn we bovenmatig ge├»nteresseerd in dit onderwerp en wie weet wat volgt! In de tussentijd zijn onze dakluiken natuurlijk wel voorzien van het kwaliteitskeurmerk KOMO-attest.

Wil je meer weten over CE-markering voor bouwproducten en de toepasbaarheid voor dakluiken? Neem dan gerust contact met me op.

Bronnen: rijksoverheid.nl, contactpuntbouwproducten.nl, kiwa.nl

ce markering1420808739_428396691.png