Bouwen aan ketensamenwerking!

Als ik zoek naar het begrip ketensamenwerking dan is de omschrijving verre van ingewikkeld: Samenwerken met verschillende partijen om tot het beste eindresultaat te komen.
Volgens de theorie levert ketensamenwerking een beter resultaat op omdat faalkosten worden gereduceerd en de prijs-/kwaliteitverhouding van het eindresultaat hoger is. Maar als deze voordelen er zijn waarom wordt het dan nog (te) weinig toegepast? Is het dan toch niet zo eenvoudig als het lijkt?

 

Gemeenschappelijk belang

Ik trap hiermee een open deur in maar om tot een succesvolle (keten)samenwerking te komen is het essentieel dat er door de verschillende partijen hetzelfde belang wordt nagestreefd. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is het productieproces van onze dakluiken. Binnen Staka hebben wij allemaal hetzelfde belang: het produceren van hoogwaardige en kwalitatieve dakluiken. Omdat wij allemaal hetzelfde belang nastreven maken wij ons persoonlijke belang ondergeschikt aan het gemeenschappelijk belang. Het ondergeschikt maken van het eigen belang aan het gemeenschappelijk belang maakt onze (interne) samenwerking succesvol. Het klinkt logisch (en natuurlijk is het voor ons makkelijker omdat we allemaal voor hetzelfde bedrijf werken) maar juist het ondergeschikt maken van het eigen belang aan het gemeenschappelijk belang is het punt waar het vaak fout loopt.

Bij bouwprojecten komt het nog te weinig voor dat betrokken partijen van te voren met elkaar bespreken wat hun belangen zijn en daarom is men vaak nog ver verwijderd van een succesvolle ketensamenwerking aldus Maxime Verhagen op uneto-vni.nl.

Tevens geeft Maxime Verhagen aan dat de opkomst van BIM een belangrijke rol speelt in het traject van ketensamenwerking: 'Hoge kosten tijdens de bouw zijn te voorkomen als je eerst met elkaar in overleg gaat, voorafgaand aan het starten van een project. Dit wordt onder andere duidelijk in de opmars van BIM, ofwel ‘Bouwwerk Informatie Modellering’

Door het ontbreken van een overleg wordt het gemeenschappelijk belang, het leveren van het beste eindresultaat, vaak (ongemerkt) ondergeschikt gemaakt aan het eigen belang. Een veelvoorkomend gevolg hiervan is dat de partijen elkaar onnodig op kosten jagen terwijl een goede samenwerking juist zou moeten zorgen voor lagere kosten binnen de gehele keten.

We denken dus nog te vaak en te veel aan onszelf en we verkiezen dit boven een beter eindresultaat en lagere kosten. Dat is een vreemde keuze toch?

 

Succesvolle ketensamenwerking

Het gezamenlijk nastreven van een gemeenschappelijk belang is een kritische succesfactor voor een succesvolle ketensamenwerking. Het ‘keten-denken’ is bij iedere partij nodig en een belangrijke eerste stap om dit te bereiken is het managen van de diverse belangen.

Het is verstandig om in de ketensamenwerking een partij, vaak de partij met de meeste macht binnen de keten, aan te wijzen als manager van de ketensamenwerking. Het managen van de keten en dus het managen van de verschillende belangen is geen eenvoudige maar wel een zeer essentiële taak. Op mkbservicedesk.nl wordt de ketensamenwerking ook duidelijk geschetst waarbij onder andere het begin en de valkuilen van de ketensamenwerking worden beschreven.

Enkele succesvolle voorbeelden van ketensamenwerking zijn terug te vinden in een blog van Kyra Blankenstein op Bouwkennisblog.nl. Zo ook het onderstaande voorbeeld van een samenwerking tussen aannemers en woningbouwcorporaties:
 

Samen bouwen, renoveren en onderhouden 
Niet alleen tussen fabrikanten en groothandels komt ketensamenwerking steeds vaker voor, maar ook tussen de partijen die aan de andere kant van de keten staan; de aannemers en de woningcorporaties. Zo is woningcorporatie Oosterpoort uit Groesbeek voor haar hele bezit een samenwerkingsverband aangegaan voor 5 jaar. Bouwbedrijven Dura Vermeer, Hurks vastgoedontwikkeling en Klokbouw voeren samen alle nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten uit.

Waarom er voor deze partijen werd gekozen in de samenwerking? Het zijn drie solide familiebedrijven die elkaar kunnen aanvullen. Klokbouw kent de regio goed, Dura Vermeer zit goed in duurzaamheid en Hurks vastgoedontwikkeling is een goede conceptontwikkelaar. Samen zien zij in dat er veel te leren valt van elkaar.

Bron: Bouwkennisblog.nl, auteur Kyra Blankenstein


Inmiddels is wel duidelijk dat ketensamenwerking vele voordelen biedt en vanzelfsprekend worden deze voordelen gezien en benadrukt door Bouwend Nederland. Bouwend Nederland beschrijft deze voordelen als volgt: Samenwerking in de bouwketen leidt tot hogere kwaliteit van eindproducten. Een keten die goed samenwerkt verspilt minder, daagt uit tot innovatie, werkt veiliger en past zich eenvoudig aan ontwikkelingen in de markt aan.

Omdat men nog te weinig gebruik maakt van ketensamenwerking ligt er voor partijen zoals Bouwend Nederland een uitdaging om dit te stimuleren. Zoals Bouwend Nederland al schrijft is er een grote groep die wel aan de slag wil maar niet de mogelijkheden heeft voor ketensamenwerking.

Het initiatief voor ketensamenwerking is dus zeker aanwezig in de markt maar het initiatief komt, door de complexiteit van de samenwerking, nog te weinig in opbloei. Er ligt dus een mooie uitdaging voor Bouwend Nederland om deze initiatieven te stimuleren.

Ik ben benieuwd hoe deze ontwikkeling zich in de toekomst voort gaat zetten. Blijven de partijen alleen praten over ketensamenwerking of wordt men daadkrachtig en gaat men ervoor? Hoe denkt u hierover? Reageer hieronder of discuseer mee op onze LinkedIn pagina.

 
 
ketensamenwerking.jpg