Komt condensvorming voor bij dakluiken met venster?

Met name bij nieuwbouw komt er veel vocht vrij door uitdamping van de gebruikte bouwmaterialen.

Met name bij nieuwbouw komt er veel vocht vrij door uitdamping van de gebruikte bouwmaterialen.

Hierdoor kan er condensatie aan de binnenzijde van het dakluik optreden. Na gewone ventilatie van de ruimte zal de condensatie vanzelf verdwijnen. Zorg er in ieder geval voor dat vochtveroorzakers, zoals planten, wasdrogers en wasmachines niet direct onder het dakluik staan en dat er voldoende geventileerd wordt.